:::
:::

Alumni Association / 系友交流區 / cách bảo dưỡng máy bơm chìm tốt nhất

Reply topicReply topic The way of time ordering is↓ 
Page 1 / Total 1 page(s)
 1. [Previous page]
 2. 1
 3. [Next page]
IPPD
6 Days 3 Hours Ago
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath Deepak Kumar Nath
2021-07-21 PM 4:16
DEAL OF
6 Days 3 Hours Ago
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
Deepak Kumar Nath
2021-07-21 PM 4:15
provina company
6 Days 3 Hours Ago
Hiện nay, thị trường luân chuyển hàng hóa giữa các công ty, các khu vực hay các nước là vô cùng nhộn nhịp và đông đúc, Chính vì thế mà các dòng hàng để bảo vệ quá trình thực hiện các công việc đó cũng được xây dựng, nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một trong những sản phẩm đem đến độ hiệu quả cao và tin tưởng của các doanh nghiệp lớn gồm: Dây chằng hàng có tăng đơ, cáp vải cẩu hàng, dây đai dệtdây đai dệt... Là những mặt hàng điển hình.
Provina là địa chỉ cung cấp, sản xuất có thương hiệu với nhiều năm tích lũy trong ngành tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm đủ chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường!
2021-07-21 PM 4:11
thuhakpd
5 Months 25 Days Ago
Nhu cầu lắp đặt âm thanh hiện nay đang ngày càng tăng. Để có được giải pháp âm thanh phù hợp bạn cần tìm đến những đơn vị uy tín như Khang Phú Đạt Audio với hệ thống thiết bị âm thanh chất lượng cao, dịch vụ hàng đầu.

Chúng tôi chuyên cung cấp lắp đặt dàn âm thanh cho hội trường, âm thanh sân khấu, âm thanh tổ chức sự kiện, âm thanh đám cưới giá rẻ,.... Với các cấu hình từ phân khúc giá rẻ. Mang đến hệ thống sản phẩm tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất, dịch vụ tốt nhất,...

Thông tin:
Hotline:
- Miền Bắc: 096 779 3333 - 096 292 1001
- Miền Nam: 0933 333 245 - 0933 633 345
Địa chỉ:
- Văn Phòng HN: Số 12 Ngõ Simco, Phạm Hùng, Hà Nội
- Văn Phòng HCM: Số 8, Đường số 4, Khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM
2021-02-02 PM 12:49
serein
6 Months 14 Days Ago
best water treatment chemicals suppliers,for more   
best water treatment chemicals 2021,clik here https://www.vcycletech.com/products.html
best water treatment chemicals 2021,clik here https://www.vcycletech.com/news.html
You might be wondering:water treatment chemicals 2021 https://www.vcycletech.com/Water-Treatment-Chemicals
You might be wonderingPulp and Paper Chemicals 2021 https://www.vcycletech.com/Pulp-and-Paper-Chemicals
Want to know the best part : water treatment chemicals 2021 https://www.vcycletech.com/products.html
   
best memory form pillow 2021,for more  https://www.yesly.cn/
  https://www.yesly.cn/products/
  https://www.yesly.cn/news/
   
You might be wondering:bakery biscuit making machine 2021 https://www.sinofudetech.com/products.html
You might be wondering:gummy machine line 2021 https://www.sinofudetech.com
toffee making machine 2021 https://www.sinofudetech.com/products.html
You might be wondering:gummy candy machine news 2021 https://www.sinofudetech.com/news.html
Best hard candy making equipment 2021 https://www.sinofudetech.com/gummy-machines
Bes Popping Boba Line 2021, click here https://www.sinofudetech.com/boba-machines
chocolate equipment 2021, for more https://www.sinofudetech.com/confectionery-equipment
2021-01-14 PM 4:27
sahu
8 Months 22 Days Ago

Máy móc nào cũng phải được bảo dưỡng thì mới có thể hoạt động hiệu quả và đạt độ bền tối ưu. và các sản phẩm máy bơm chìm cũng vậy, vì là dòng bơm chìm, tức nghĩa là toàn bộ thân bơm đều được đặt chìm trong nước khoảng 1m, nên ảnh hưởng của môi trường nước đến máy bơm là không thể tránh khỏi. Vậy bảo dưỡng máy bơm chìm  thế nào cho đúng kỹ thuật. Thăng Long Group sẽ hướng dẫn bạn thực hiện nhé.
 
Đối với các dòng bơm chất lượng của các thương hiệu lớn như bơm nước thải Pentax, Ebara và Tsurumi, sau khi hoạt động được 4000 giờ hoặc 1 năm thì phải tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy một lần để đảm bảo máy luôn hoạt động tốt. Công việc cần làm khi bảo dưỡng các loại máy bơm chìm bao gồm:
 
Sử dụng ôm kế để đo điện trở của động cơ điện: cần đo điện trở của các cuộn dây, điện trở giữa cuộn dây với đất và điện trở giữa cáp với đất.
 
Đo điện trở của các cảm biến nhiệt trên cuộn dây và của motor điện với đất, đảm bảo độ cách điện luôn ở mức an toàn.
 
Kiểm tra các tiếp điểm nối đầu cáp, kiểm tra xem cáp đã được tiếp đất chưa?
 
Trong quá trình kiểm tra máy bơm cần phải kết hợp với việc tháo và kiểm tra dầu trong khoang motor bằng cách:
 
 Tháo lượng dầu còn lại trong khoang ra và kiểm tra, nếu thấy ít hơn lượng dầu đổ vào lúc ban đầu thì chất lượng gioăng làm kín vẫn tốt. Còn nếu dầu tháo ra có vết loang nghĩa là nước đã tràn được vào khoang chứa, cần thay mới dầu và kiểm tra thay thế gioăng làm kín.
 
- Vệ sinh lại các thiết bị điện (aptomat, rơ-le,...).
 
Cần tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ bơm khi bơm hoạt động được không quá 5 năm hoặc 16000 giờ. Kéo bơm nên mặt phẳng ổn định và tiến hành kiểm tra:
 
- Tháo toàn bộ đầu bơm trong khoang motor.
 
- Tháo các chi tiết má bơm ra và vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra xem có chi tiết nào bị mài mòn hay hỏng hóc gì không.
 
- Các động cơ điện cũng cần được tháo ra và vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra và thay thế ổ lăn nếu cần, tiến hành sơn lớp cách điện và sấy khô cuộn dây stato.
 
- Kiểm tra và đảm bảo an toàn các thiết bị điện.
 
Để đảm bảo được độ bền cao, chúng tôi khuyên bạn nên tìm mua máy bơm chìm Ebara Pentax hay Tsurumi chính hãng được cung cấp bởi các nhà phân phối uy tín, chất lượng trên thị trường Việt Nam như Thăng Long Group. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.
Hotline: +840969623286
Email: baogia.thanglonggroup@gmail.com
Địa chỉ: CT6C Xala, Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội.
https://thanglonggroup.vn/


 

2020-11-07 PM 7:27

 • *Name
 • Reply topic
 • *Enter verification code
 • Verification code stringVerification code stringVerification code stringVerification code string

  Page 1 / Total 1 page(s)
  1. [Previous page]
  2. 1
  3. [Next page]
  Back to ForumBack to Forum
  cron web_use_log